Čo chceme dosiahnuť?

Našou snahou je pripomenúť, že jednou z najdôležitejších hodnôt, slobôd a práv, za ktoré sme pred 30 rokmi všetci na námestiach bojovali, je možnosť a právo slobodne voliť!
Dôvody koho a prečo voliť sú výsostne individuálne a sú vyjadrením hodnôt a názorov každého jednotlivca. Nie je našim cieľom doporučovať koho voliť.

Považujeme za veľmi dôležité pripomenúť, že rozhodnutie nevoliť, znamená tiež voľbu a to veľmi nebezpečnú. Voľbu dobrovoľne prenechať právo a moc rozhodovať o našich osudoch iným.

Tí, ktorí by sa takýmto rozhodnutím mohli dostať k moci, by sa mohli ľahko a v súlade s ich totalitnými ideológiami rozhodnúť, že ďalšie slobodné voľby, už možno jednoducho nebudú!