Kontakt

Občianska iniciatíva Budem voliť! je inšitucionálne zastrešená Mediálnym Inštitútom:

Mediálny inštitút, občianske združenie
registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 17.11.1998 pod č. VVS/1-900/90-14655
Grösslingova 63, 811 09 Bratislava

Kontakt: info@budemvolit.sk

Kontakt pre médiá: vagac@budemvolit.sk