Prečo Budem voliť!?

Súčasný stav slovenskej spoločnosti je charakterizovaný sklamaním a nespokojnosťou, končiacou častokrát občianskou rezignáciou a beznádejou.

Je vyvolaná neuveriteľným prerastaním mafiánskych štruktúr do najvyšších úrovní riadenia štátu, bezprávia a kontinuálnym nárastom extrémistických síl.

Najnebezpečnejšia je ale rastúca apatia k základným pilierom demokracie a občianskej spoločnosti, vrátane možnosti slobodne voliť. Práve tá nás viedla k príprave občianskeho manifestu Budem voliť!